Medicare Uitgeest bv

Een zorg minder!

0251-316358

Werken bij Medicare

Wij werken met een klein team van collega's en onze werksfeer is informeel. Bij Medicare willen we een cultuur die bijdraagt aan onze kwaliteitsdoelstellingen. Daarom hebben we een aantal zaken gedefinieerd die voor ons bedrijf belangrijk zijn om continu kwaliteit na te kunnen streven. Kernwaarden zijn hierbij het uitgangspunt:

  • Vertrouwen: samenwerking vereist een open en eerlijke omgang met elkaar en daarvoor is onderling vertrouwen noodzakelijk. Dit vormt de basis voor het uitgangspunt afspraak-is-afspraak en elkaar aanspreken als men zich niet aan de afspraken houdt.
  • Verantwoordelijkheid: duidelijke doelen zijn gedefinieerd, de organisatie stimuleert vakmanschap en laat de uitvoering aan de medewerker zelf over.
  • Verbeteren: in onze cultuur is continu verbeteren verankerd. Leren, verbeteren en borgen zijn uitgangspunten bij het handelen.

Om het kwaliteitsbeleid zo goed mogelijk te kunnen uitdragen binnen de organisatie, zijn de volgende kerncompetenties voor al onze medewerkers van belang:

  • Klantgericht – onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hier ook naar handelen
  • Samenwerken – bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten & belangen en die van de groep/ander
  • Betrokkenheid – zich verbonden tonen met de taak en de professie en op basis hiervan anderen stimuleren
  • Doelgericht – concreet en meetbaar aangeven wat het te bereiken doel is, in welke termijn dit bereikt moet worden en op welke wijze

Voor elke functieomschrijving zijn specifieke competenties beschreven om bij te dragen aan een optimale uitvoering van de functie.